Prosím,
posuňte se o jednu řadu buněk níže !

 
     

Autor učebnice

MAT  3. roč.

 

Stereometrie
Kombinatorika
Pravděpodobnost

Statistika

Obsah 1 Obsah 2

Bubliny

Úvodní slovo autora
Projekt
"Můj slovní příklad"
z kapitoly pravděpodobnost

Projekt
"Koupelna mých snů"

Koktaily
pozor, mohou být jedovaté

     
   

Komunikace s vyučujícím 
 
Počítadlo.cz