Kombinatorika

 

Analýza jednotlivých kapitol a přísl. příkl.

Testy

Prezentace

     

4.1   Základní pravidla kombinatoriky

   
4.1.1 Př._komb. pravidlo součtu    
4.1.2 Př._komb. pravidlo součinu    
     
4.2    Variace                                     Zkoušení

 4.2.1

Struktura každé kombinatorické úlohy

4.2.1 Př.-Variace                               

   
4.3 Permutace                                    Zkoušení    
4.4 Kombinace                                   Zkoušení

4.4.1

 
 4.5 Vlastnosti kombinačních čísel

  4.4.1 formulář

 
 

4.4.3

 
4.7 Variace i kombinace s opak                  Zkoušení    
4.4.0 Př. 1 - Kombinace s opak.    
4.4.0 Př. 2 - Komb. čísla a KRoJN    
   

4.4.1  Řešená úloha

     
     

 

Učebnice kombinatoriky

(tato učebnice vznikla na Karlově univerzitě)