Pravděpodobnost    -     učebnice str. 202

 

Analýza jednotlivých kapitol a přísl. příkl.

Testy

5.3.1 P. sjednocení dvou jevů
             (součet 7 nebo šestka)

5.1  Náhodné pokusy a jevy

T 1

5.3.2 Pravděpodobnost sjednocení jevů  
         vzájemně se vylučujících
         a vzájemně opačných
5.2  Pravděpodobnost jevu   5.3.3 Pravděpodobnost nezávislých jevů
5.3  Pravděpodobnost sjednocení jevů a p. jevu opačného    
     
     

Méréův paradox - 8 kostek  

   

Ve skladu jsou i vadné televizory

  Žákovské práce    a) č. 1    b) č. 2
     
    5.3.1. Nahnilá rajčata
    5.3.1_Př. nejvýše 2 zmetky mezi 100 pračkami - řešení   docx     xlsx
     
     
     
     
     
     
     

 

Riskni to a zadej v Googlu hesla jako např.: "pravděpodobnosti", "kombinatorika" a pod.